Tamamlanan Tezler

Pınar Öztürk (2017). Kadın futbolcuların futbol alanındaki deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Doktora Tezi. Danışmanı: Dr.Canan Koca Arıtan


Hande Türkeri Bozkurt (2017).Spor yaralanmalarında sosyal ve çevresel faktörler: voleybol altyapı sporcuları ile yapılan bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Yüsek Lisans Tezi. Danışmanı:Dr.Nefise Bulgu


Karaçam, M.Ş. (2015). Vücut Geliştirme Alanında Hegemonik Erkekliğin İnşasında Besin Desteği Kullanımının Yeri.Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Canan Koca ARITAN


Yıldırım, S.(2013). Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor ile İlgili Akademik Birimlerde Dönüşümcü Liderlik ve Örgüt Kültürü Tipleri Arasındaki İlişkinin Analizi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Canan Koca ARITAN


Hacısoftaoğlu, İ.(2012). Burası Er Meydanı: Güreşte Erkekliğin İnşası. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Nefise BULGU


Uygurtaş, M. (2011).  Alışveriş Merkezlerinde Çalışan Gençlerin Serbest Zaman Kullanımları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Nefise BULGU


Akcan, F. (2011). Dağcılık Alt Kültürü: Semboller, Anlamlar, Kimlikler. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu Doktora Tezi.Danışman: Doç. Dr. Nefise BULGU


Dinç, C. (2006). Doğa Sporları Ekinliklerine İlişkin Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Nefise BULGU


Öztop, E. (2006). Kurumsal Kimliği Güçlendirmede Rekreasyonel Etkinliklerin Önemi: Bir Sanayi Kuruluşundan Örnek. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Nefise BULGU


Hacısoftaoğlu, İ.(2005). Fiziksel Etkinliklerin Kadınların Bedenlerinin ve Toplumsal Kimliklerinin Yapılanmasındaki İşlevi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Nefise BULGU


Akcan, F. (2004). Sporcularda Toplumsal Hareketlilik. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Nefise BULGU