SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet

Bu dersin amacı, spor ve fiziksel aktivite alanının toplumsal cinsiyet analizinin yapılabilmesinde gerekli olan toplumsal cinsiyet yaklaşımların ve kuramların tanıtılması ve spor ve fiziksel aktivite alanının toplumsal cinsiyet ilişkilerinin belirlenmesi ve sürdürülmesindeki öneminin incelenmesidir.

 

  • Dr. Canan Koca'nın "Sporda Kadınların Tarihi" adlı çalışması.