SBR 328-REK314 Rekreasyonda Sosyo-Kültürel Konular
Bu dersin amacı; fiziksel aktivite, rekreasyon ve serbest zaman alanlarında sosyo-kültürel faktörlerin etkisini analiz edebilmek, tartışabilmektir.

2018-2019 ders içeriği yakında paylaşılacaktır