SBT 720 Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma

Bu dersin amacı öğrencilerin spor bilimlerinde nitel araştırmalara ilişkin bir içgörü kazanmalarını sağlamak, nitel araştırma yöntemini kullanarak bir araştırma planı yapmalarını, plan kapsamında nitel veri toplayıp analiz edebilme yollarını öğretmektir. Dersin sonunda öğrencilerin spor bilimlerinin farklı alanlarında nitel araştırmanın yeri ve önemini anlayabilmeleri ve eleştirel bir bakış ile nitel araştırmaları değerlendirmeleri beklenmektedir. Ders spor bilimleri ve teknolojisi programındaki lisansüstü öğrencilerin tümüne açık olup, her alana özgü nitel araştırma örnekleri tartışılıp, her alana özgü nitel araştırma tasarımı yapılmaktadır.