İletişim

Arş. Gör. Pınar ÖZTÜRK

E-posta : pinarozturk@hacettepe.edu.tr
Telefon : +90 (312) 2976890/155

 

Hacettepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi