Etik Konular

Anket, mülakat, odak grup çalışmaları, deney vs. yollarla veri toplanmasını içeren bilimsel araştırmaların yürütülmesi için gerekli olan "Etik Komisyonu Onayı" ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Etik Kurullar ve Komisyonlar web sitesi

Etik Komisyonu başvuru formu örneği.

Gönüllü katılım formu örneği.