Devam Eden Tezler

Özge Duman (2016-...). Türkiye'de modern yoganın toplumsal sınıf ve toplumsal cinsiyet bağlamında analizi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Yüsek Lisans Tezi.Danışmanı: Dr.Canan Koca Arıtan

Mark Boyacı (2016-...). Alternatif ve ana akım taraftar grubu kimliklerinin oluşumunda "öteki"nin rolü.Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Yüsek Lisans Tezi. Danışmanı: Dr.Canan Koca Arıtan

Beyza Canbaz (2018-...). Suriyeli Göçmen Kadınların Fiziksel Aktivite Deneyimlerinin Kültürleşme Bağlamında İncelenmesi.Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Yüsek Lisans Tezi. Danışmanı: Dr.Canan Koca Arıtan

İrem Sarıkulak (2019-...). Taraftarlıkta Toplumsal Cinsiyet Düzeninin Hangi Sosyalizasyon Pratikleri ile İnşa Edildiğinin İncelenmesi.Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Yüsek Lisans Tezi. Danışmanı: Dr.Canan Koca Arıtan